Image


Како је све почело

Крајем 2018. године, УНДП у Босни и Херцеговини, у партнерству с Градом Сарајевом, Опћином Стари Град и Кантоном Сарајево, покренуо је иницијативу Паметно Сарајево која има за циљ и) стимулирање суђеловања становника у урбаном урбаном развоју; ии) пилот побољшање јавних услуга темељених на технологији; и иии) градска сурадња између јавних, приватних и грађанских дионика на путу према граду будућности.
У раздобљу 2019. - почетком 2020. године пилот иницијатива побудила је велико занимање становника, медија, приватног сектора, као и подржала партиципативни дизајн и проведбу портофолиа иновативних идеја, које граду доприносе живахнијем, паметнијем и здравијем животу.
Иницијатива је потакнула стварање врло важне грађанске неформалне структуре - Цитy Минд Лаб - добровољне, самоорганизиране, мултидисциплинарне скупине стручњака, становника Сарајева, који су мозак иза Иницијативе и заинтересирани за обвезу кретања према будућем градском програму. Цитy Минд Лаб основан је у просинцу 2018. године и данас броји више од 120 чланова. Цитy Минд Лаб је подржан од стране иницијативе Смарт Сарајево и неформално се састаје ради изградње веза, прилика и савјетовања о сљедећим корацима према инклузивној будућности Сарајева.

Партнери

Футуре цитy у медијима

Друштвене Мрежe

https://www.facebook.com/smartsarajevo

instagram.com/smart.sarajevo

linkedin.com/smart.sarajevo

Copyright © SmartSarajevo 2021. All Rights Reserved

Search