Food Lab

Otpad od hrane doprinosi 10% globalnim emisijama gasova sa efektom staklene bašte

Image
Image
Image
Image

Izazov - "Hrana nije Otpad"

Od farme do stola, pričajmo o hrani (sistemi)

Image

Hrana koju jedemo spaja nas kao porodice, zajednice i nacije. Ona podupire naše kulture, naše ekonomije i naš odnos sa prirodnim svijetom. Svjetski prehrambeni sistemi dotiču svaki aspekt ljudskog postojanja, što ih čini vrijednim instrumentima promjene.




 

 PlanGrada Sarajevaza prevenciju i smanjenje otpada od hrane i gubitaka hrane 2021-2025. godina

Argumenti za usvajanje fiskalnih podsticaja za doniranje hrane pred istekom roka u BiH

Copyright © SmartSarajevo 2024. All Rights Reserved

Search