City Mind Lab


Šta je 
City Mind Lab

City Mind Lab Sarajevo je jedinstven koncept okupljanja inspirativnih sugrađana, eksperata u raznim oblastima, koji žele dati svoj doprinos za procese tranformacije Sarajeva koje će ovaj grad učiniti što boljim za živjeti, raditi ili posjetiti. Ovakvim konceptom, Grad Sarajevo želi konsultovati i uključiti relevantne eksperte u bitne procese koji su ispred nas.

 

Koja su prava članova City Mind Lab-a

 

  • Da koriste referencu članstva u City Mind Lab-u

  • Da učestvuju u svim aktivnostima koji se organizuju u okviru City Mind Lab-a

  • Da aktivno učestvuju u radu City MInd Lab-u

  • Da adekvatno budu navedeni u materijalima u čijoj izradi su učestvovali

  • Da budu dio društvenih mreža i drugih komunikacijskih kanala koji se tiču City Mind Lab-a

Koje su obaveze članova City Mind Lab-a

Članstvo u City Mind Lab-u je na dobrovoljnoj osnovi. Obaveza članova je da uzmu učešće u aktivnostima za koje su zainteresovani a koje se organizuju u okviru City Mind Lab-a.

Kako se postaje član City Mind Lab-a?

Svi zainteresovani pojedinci koji žele da daju svoj doprinos urbanoj transformaciji Sarajeva, ili žele biti uključeni i informisani o aktivnostima koji se tiču ove oblasti, mogu se priključiti City Mind Lab-u klikom na dugme ispod

Image

Članovi

Aleksandar Mastilović
Aleksandar MastilovićEKSPERT U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA[email protected]
Emir SalkićOSNIVAČ I SUVLASNIK[email protected]
NORMAL ARHITEKTURA
Narcisa SemićPROJECT MANAGER[email protected]
UDRUŽENJE GRAĐANA POGON
Dino Sadović
Dino SadovićASISTENT NA PROJEKTIMA[email protected]
Grad Sarajevo
Senad DžananovićCHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER[email protected]
Centralna banka Bosne i Hercegovine
Aldin FajićCEO[email protected]
IDEA Software d.o.o.
Edvin SkaljoPROFESOR[email protected]
UNIVERZITET U SARAJEVU
Amela Kulaglić-HercoŠEF ODSJEKA ZA URBANIZAM U OPĆINI STARI GRADamela.kulaglic[email protected]
OPĆINA STARI GRD SARAJEVO
Tarik HamzićVICE PRESIDENT OF OPERATIONS[email protected]
MINISTRY OF PROGRAMMING
Lejla Bešlagić
Lejla BešlagićPROJEKT MENADŽER[email protected]
Grad Sarajevo
Jasmin TaletovićPOMOĆNIK DIREKTORA ZA GIS SEKTORJasmin.Taletović@zpr.ks.gov.ba
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Vedad Viteškić
Vedad ViteškićSTRUČNI SAVJETNIK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE[email protected]
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Sanjin ČekićINŽINJER ZA SISTEME DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA[email protected]
CET Energy d.o.o.
Nedim ZaklanPROJEKTNI INŽINJER[email protected]
CET Energy d.o.o.
Amila Pilav-Velić
Amila Pilav-VelićPROFESOR[email protected]
EKONOMSKI FAKULTET UNSA
Belma Pašić
Belma PašićPROGRAMME MANAGER[email protected]
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA
Semir MušinovićSTRUČNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I INVESTICIJSKE POSLOVE[email protected]
Grad Sarajevo
Sanela KlarićSAVJETNICA[email protected]
Green Building Council in BiH
Kenan KurtovićDIREKTOR/PRAVNIK[email protected]
PRIVATNA KOMPANIJA
Leila Kurbegović
Leila KurbegovićUREDNICA[email protected]
TELEVIZIJA SARAJEVO
Hamdija MujezinPROJECT OFFICER[email protected]
UNDP
Elvir Salčinović
Elvir SalčinovićDIREKTOR[email protected]
BetaTelStudio d.o.o. - Rutmap
Alma Kadunić
Alma KadunićDIREKTORICA ZA BIH[email protected]
Department for International Trade
Copyright © SmartSarajevo 2021. All Rights Reserved